Overheidsopdrachten voor beginners

Als ondernemer zaken doen met de overheid? Dan ben je maar beter op de hoogte over de werking van overheidsopdrachten. Er zijn immers wel wat regeltjes en wetgeving van toepassing als je voor de overheid aan de slag wil. In dit artikel zetten we je alvast op weg en vertellen we je hoe je overheidsopdrachten in de wacht sleept.

Wat is een overheidsopdracht?

Een overheidsopdracht is eigenlijk niets meer dan een overeenkomst die wordt afgesloten tussen een aanbestedende overheid en een onderneming die de werken, leveringen of diensten wil uitvoeren. Hiermee wil de overheid de beste koop sluiten en het best mogelijke product verwerven aan de meest interessante prijs.

Wat is het nut van overheidsopdrachten?

Eerst en vooral is het aanbesteden van overheidsopdrachten verplicht. Dit met als doel elke onderneming , zowel Nationaal als Europees, gelijke kansen te geven. Bovendien moeten overheidsopdrachten een eerlijke gunning en transparantie garanderen. De overheid wil hiermee de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk inzetten en willekeur voorkomen.

Waarom zet je in op een overheidsopdracht?

Omdat overheidsopdrachten nu eenmaal onlosmakelijk bij het zaken doen met overheden hoort. Vanaf bepaalde drempelbedragen is de overheid simpelweg verplicht een openbare aanbesteding uit te schrijven. Bovendien moet die overheidsopdracht aan vastgelegde vormvereisten voldoen. Wil je dus je goederen of diensten leveren aan de overheid of werken uitvoeren voor de overheid, dan kun je vaak niet om een overheidsopdracht heen.

Wat zijn de basisregels voor een overheidsopdracht?

De volgende regels worden alvast opgelegd:

  • In zowat alle gevallen moet de overheid aankondigen welke opdracht ze wil laten uitvoeren en wat de voorwaarden zijn om mee te dingen. Het is dus als ondernemer al ontzettend belangrijk om op de hoogte te blijven van deze opdrachten.
  • Weet dat voor elk type dienst, levering of werk er andere regels gelden.
  • Afhankelijk van de opdracht moet de overheid een vastgelegde procedure volgen om te kiezen tussen de verschillende partijen die meedingen naar de overheidsopdracht
  • Is de overeenkomst gesloten? Dan gelden er regels voor de uitvoeringstermijn, de betaling, de facturatie, wijzigingen, …

Verschillende plaatsingsprocedures zijn mogelijk. Zo zijn er openbare en niet-openbare procedures, onderhandelingsprocedures en specifieke procedures als een concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap.

Waar vind je de aankondigingen van overheidsopdrachten?

Elk land binnen de Europese Unie heeft nationale drempelbedragen. Voldoet de overheidsopdracht aan dit drempelbedrag dan moet deze op officiële kanalen gepubliceerd worden. Heel wat opdrachten die de Europese drempelbedragen overschrijden moeten verschijnen in het publicatieblad van de Europese Unie (OPOCE).

Kan je enkel meedingen naar overheidsopdrachten in België?

Neen, het is perfect mogelijk om binnen de Europese Unie mee te doen aan tenders. Je bent dus helemaal niet aan de landsgrenzen gebonden.

Meedingen naar overheidsopdrachten?

Ben je opzoek naar Belgische overheidsopdrachten? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Tender-Alert houdt bedrijven dagelijks op de hoogte van nieuwe gepubliceerde overheidsopdrachten.